Alla kläckare är sålda så här blir inga kycklingar mer.