BOJAN 180214 e. 96,5p u. 95p
STB 95p
Svensk champion