2. maj, 2016

Text

13/11  Så var europautställningen över 2018. Nästa blir i Österike 2021.

Diffe är tingad och flytta till Skåne.  Nästa utställning är Mörrum den 8/12.