Reg. kaningård nr.3

Jag har genomgått Jordbruksverkets godkända grundkurs för hållande uppfödning, försäljning m.m av kaniner och andra gnagare.

Uppfödarnr: A24

Jag bor 2 mil utanför Växjö i Småland.

mail: marie@vastrabos.se

 

Välkommen till Västrabo